Mg 0213  Modifier

©Photo: Laurent Sultan

La Belle Epoque

LA BELLE ÉPOQUE - KONSERT

Music for clarinet and piano 1881-1921

Stefan Harg clarinet

Katarina Ström-Harg piano

La Belle Epoque (1871-1914): Uttrycket återspeglar positiva samhällsförändringar under en period i Frankrikes historia. Den präglades av sorglöshet, tillväxt och framtidstro, men också ett nostalgiskt tillbakablickande. Vi spelar delvis musik från den kritikerrosade CD:n ”La Belle Époque” med musik för klarinett och piano från 1889-1921. La Belle Epoque (1871-1914): the expressions reflects the positive changes in society during a period in the history of France. It was marked by the insouciance, growth and optimism, but also a nostalgic retrospective. We play partly the music from the critically acclaimed CD "La Belle Epoque" with music for clarinet and piano from 1889-1921.

John Jacobsson (1835-1909) Tre stycken för klarinett och pianoforte (1899)

Alban Berg (1885-1935) 4 Stücke für klarinette und Klavier op 5 (1913)

Igor Stravinsky (1882-1971) Three pieces (1918/19)

Johannes Brahms ( 1833- 1897) Sonat nr 1 or 2 op 120 (1894)

Ernest Chausson (1855-1889) Andante-Allegro (1881)

Marc Delmas (1865-1931) Fantasie Italienne for clarinet and piano 1921)

Claude Debussy(1862-1918 Trois preludies (1909-10)

Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir La fille aux cheveux de lin La vent dans la plain

Claude Debussy(1862-1918) Première Rhapsodie (1910)

Prosper Mimart (1859-1928) Fantasie de Samson et Dalia (1908)

Om La Belle Epoqué CD 2016 Klarinettkultur á la Harg , Ström-Harg ....ljuv och läcker klarinettkultur oftast vidunderligt virtuost... Harg spelar här med tidstypiskt, obefintligt vibrato, alltid smakfullt och spirituellt..... Camilla Lundberg OPUS magasin nov 2016

Bravo Stefan! Great CD! I loved the new pieces especially the Mimart and Blemant!!! Fine playing in the more standard repertoire. Every time I hear a nice recording of Meister it makes me want to play it. Best wishes for many sales!!!, it takes a lot of talent, hard work, and courage to put out a live recording... Especially to end up with your project!!! Bravo again. DAVID GOULD Artist relations manager and product specialist for Vandoren, United States

…..man får söka sig till Henri Marteau på fiol eller Alfred Cortot på piano för att hitta något som är tillnärmelsevis lika fascinerande och givande. …... you may seek to hear Henri Marteau on violin or Alfred Cortot on the piano to find something that is approximately just as fascinating and fruitful. Sören Jansson Kultur och musik

Helt beroende framkallande …. Kan inte sluta att lyssna !!!!! Entirely addictive of the CD…. Can't stop listening!’

CD köpare av CD La Belle Époque Cd Buyer of the La Belle Époque CD